Jo compro a Solsona

Protecció de dades

En virtut de la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat del Consell Comarcal del Solsonès, NIF P7500009A.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la vostra petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat per a la qual es van captar.

Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-vos-hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, podeu dirigir-vos al carrer dels Dominics, 12 (plaça del Consell Comarcal), 25280 Solsona, o bé enviar un correu electrònic a turisme@turismesolsones.com.

També podeu presentar una reclamació, si així ho considereu oportú, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades a dpd@elsolsones.cat.

DONAR-SE BAIXA DE LA LLISTA DE CORREU

Si no desitgeu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa a l’adreça de correu electrònic següent: turisme@turismesolsones.com.

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions

El contingut d’aquest correu electrònic i dels annexos és estrictament confidencial. En el cas que no en sigueu el destinatari i hagueu rebut aquest missatge per equivocació, agrairem que ho comuniqueu al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar-ne el contingut.